พระรอด วัดมหาวัน
เปิดครับ

พระรอด วัดมหาวัน
เปิดครับ

อาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเบญจภาคี