พระนางพญาเข่าโค้ง กรุวัดนางพญา พิษณุโลก ผิวเนื้อแห้งเหม

พระนางพญาเข่าโค้ง กรุวัดนางพญา พิษณุโลก ผิวเนื้อแห้งเหมือนเปลือกไม้แห้โดยสมาชิก ชื่อ ตุ๊บเท่งทรงรุ่งเรือง ทรงรุ่งเรือง
จากกลุ่ม พระเบญจภาคี โชว์ เช็คพระ ประมูล ซื้อขาย