#ปลายทางปฏิเสธรับของ
ขอคนพร้อมโอนปล่อย 250 บาทพร้อมส่

#ปลายทางปฏิเสธรับของ
ขอคนพร้อมโอนปล่อย 250 บาทพร้อมส่งค่ะ

โดยสมาชิก ชื่อ ดอก พุทธรักษา
จากกลุ่ม พระเบญจภาคี โชว์ เช็คพระ ประมูล ซื้อขาย