ถามคับ

ถามคับ😊🙏

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่