ตะพายดาบ…03 เนื้อดินมาล..ส่งเข้านอนครับ..อยากได้บอกจั

ตะพายดาบ…03 เนื้อดินมาล..ส่งเข้านอนครับ..อยากได้บอกจัดให้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ สุวิทย์ ทาบุราญ
จากกลุ่ม ชมรมผงพลายมหาภูติ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคต้น 2493-2514