ชมพระเนื้อสัตตะผงใบลานพิมพ์พระพุทธใครยังไม่มีชอบทักมาคร

ชมพระเนื้อสัตตะผงใบลานพิมพ์พระพุทธใครยังไม่มีชอบทักมาครับ
โดยสมาชิก ชื่อ สุวิทย์ ทาบุราญ
จากกลุ่ม ชมรมผงพลายมหาภูติ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคต้น 2493-2514