ชมตอนฝนตกกันครับ
ชูชกไม้แกะเก่าลงลักปิดทองมีจารและไม่ม

ชมตอนฝนตกกันครั
ชูชกไม้แกะเก่าลงลักปิดทองมีจารและไม่มีจาร

โดยสมาชิก ชื่อ อำนวยชัย กมลมาลย์
จากกลุ่ม ชมรมผงพลายมหาภูติ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคต้น 2493-2514