ความงามที่ไม่อาจปฏิเสธได้
มองแล้วมีกิเลสก็เลยจัดมา

ความงามที่ไม่อาจปฏิเสธได้
มองแล้วมีกิเลสก็เลยจัดมา เพื่อความสุขของตัวของผมเอง
โดยสมาชิก ชื่อ Panich Kam-ai
จากกลุ่ม ชมรมผงพลายมหาภูติ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคต้น 2493-2514