ขออนุญาต​เปิด​แบ่งปัน
ขุนแผน​หลวง​ปู่​ทิม​ปี15โพธิ์​สอ

ขออนุญาต​เปิด​แบ่งปัน
ขุนแผน​หลวง​ปู่​ทิม​ปี15โพธิ์​สองขีดหรือเรียกกันว่าพิมพ์​นิยม​ชี..
สอบถามได้ครับ.. ขอบคุณ​ครับผม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมผงพลายมหาภูติ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคต้น 2493-2514