ขออนุญาติครับ เฟสผม2เฟสที่เข้ากลุ่มโดนบล้อคครับ 1.ส้ะ”

ขออนุญาติครับ เฟสผม2เฟสที่เข้ากลุ่มโดนบล้อคครับ 1.ส้ะ”อ๊อฟ หลงกล’ล คูขวาง’ง 2. อ๊อฟ’ฟ คูขวาง

ขอสอบถามคับ แท้ หรือ เก๊ ครับ ขอความกรุณาจากพี่ๆในกลุ่มด้วยคับโดยสมาชิก ชื่อ อั่งเหลา ไม่ใช่เตาแก๊ส
จากกลุ่ม พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่