ก็สวยจริงนั่นละครับ
ดูผิวไว้เลยกดลึกอยู่แต่หน้าตาเลือน

ก็สวยจริงนั่นละครับ
ดูผิวไว้เลยกดลึกอยู่แต่หน้าตาเลือนๆไปละ
ผงสุพรรณพิมพ์กลางแขนแคบพบน้อย
ลงให้ชมนะครับโดยสมาชิก ชื่อ Kit Suppakit
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเบญจภาคี