9 5 0.- พร้ อมส่ ง

#พระพิราพเนื้อผง เลี่ ยม

9 5 0.- พร้ อมส่ ง

#พระพิราพเนื้อผง เลี่ ยมสามห่วงหลังตะกรุดสามดอก จารมือ ไม่ทราบที่ เข้มขลัง

พระพิราพ เป็นบรมครูฝ่ายยั กษ์ผู้สูงสุดและยังถือว่า พระพิราพเป็นผู้ประทานโช คล าภ เสน่ห์เมตตา อุดมด้วยทรัพย์สมบัติ ผู้ที่เคารพบูชาพระองค์จะเป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้พบเห็นทั้งหลาย จะบังเกิดความเจริญสูงสุดในชีวิตทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของการเงิน การงาน และก่อเกิดความร่มเย็นเป็นสุขห่างไกลจากโรคร้ายภยันอันตรายทั้งหลายอย่างน่าอัศจรรย์ #หนึ่งโพธิ์สามต้น


โดยสมาชิก ชื่อ Wanwisa Oungthong
จากกลุ่ม กลุ่มพระกรุเนื้อดินชินเนื้อผงเครื่องรางของขลัง