400 ส่งฟรี

400 ส่งฟรี

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "พระไม่รู้ที่ พระหดุดพระดี ไม่รู้อัด สมาชิกบัตรVIP yod sk ผู้ออกบัคร ขายได้ไม่จำกัด ไม่ต้องรออนุมัติ Pradil Pr หมดอาย: 7/3/2565"

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)