400 ครับ พระเก่าดูง่ายๆ

400 ครับ พระเก่าดูง่ายๆ

โดยสมาชิก ชื่อ นายเอกพล แซ่เอี๊ยะ
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)