350 ครับ

350 ครับ

โดยสมาชิก ชื่อ Yod Sk
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)