^^3 5 0^^

พร ะผงพระพุทธเจ้าปางประทับสัตว์ ทรงไก่หางพวง หลังยันต์ตรีนิสิงเห ไม่ทราบเกจิผู้สร้างโดยสมาชิก ชื่อ Wanwisa Oungthong
จากกลุ่ม พระสมเด็จ พระเนื้อผง เนื้อว่าน เนื้อดิน ทั่วไป