200พร้อมส่งด่วน

200พร้อมส่งด่วน
โดยสมาชิก ชื่อ ชัชวรรณ อนันตวงศ์
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)