200พร้อมส่งคับ

200พร้อมส่งคับ
โดยสมาชิก ชื่อ Jo Joke
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)