2 5 0.- พร้ อมส่ ง
ปิดตาเนื้อผงฝั งตะก รุด 2 ด อก แท้ไ

2 5 0.- พร้ อมส่ ง

ปิดตาเนื้อผงฝั งตะก รุด 2 ด อก แท้ไม่ทราบที่
#หนึ่งโพธิ์สามต้


โดยสมาชิก ชื่อ Wanwisa Oungthong
จากกลุ่ม กลุ่มพระกรุเนื้อดินชินเนื้อผงเครื่องรางของขลัง