2 5 0.- พร้ อมส่ ง

จิ้ งจ กส องห างเนื้ อผง

2 5 0.- พร้ อมส่ ง

จิ้ งจ กส องห างเนื้ อผง ตะก รุดหนึ่งดอกหลังยั นต์ห้ า ไม่ทราบที่
จิ้งจ กส องห าง ศาสตร์ความเชื่อพุทธคุณจิ้ งจ กส องห าง มีความเชื่อว่าผู้ใดได้บูช าจิ้ งจ กส องห างแล้วจิ้ งจ กส องห างจะบันดาล โช คล าภ อย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นแก่ผู้บูช า ไม่ว่าจะเป็นโช คล าภจากการเสี่ ยงโช คต่าง ๆจะได้มาแบบไม่คาดฝัน หรือแม้แต่การค้ าข ายก็จะ ค้ าข ายดี เป็นเทน้ำเทท่า ถ้าเลี้ยงดูแลจิ้ งจ กส องห างเป็นอย่างดีก็จะให้แต่คุณ ในด้านความเมตตา ความสำเร็จในหน้าที่การง านช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จได้เป็นอย่างดีช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาให้ความสำคัญเป็นพิเศษมาก่อนผู้อื่นเสมอ เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ดียิ่ง จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในเครื่องรางจิ้ งจ กส องห างที่นิยมกันมาแต่โบราณ และยิ่งได้ผ่านพิธีปลุ กเส กด้วยแล้วย่อมมีผลต่อผู้บูช าเป็นอย่างดี
#หนึ่งโพธิ์สามต้น


โดยสมาชิก ชื่อ Wanwisa Oungthong
จากกลุ่ม กลุ่มพระกรุเนื้อดินชินเนื้อผงเครื่องรางของขลัง