#แอดมิน #พระไม่รู้ที่แบบมีระดับ #หลุดเป็นหลุด
สมเด็จไม

#แอดมิน #พระไม่รู้ที่แบบมีระดับ #หลุดเป็นหลุด
สมเด็จไม่รู้ที่ พิมพ์ทรงมีเอกลักษณ์ เนื้อหาสุดยอดมาก จัดจ้านได้ใจ มวลสารแน่น
999.- จัดไปครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Pradit Pv
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)