เล็กๆ เนื้อสวยๆ …ขนาดกำลังดี ….ลพ.ชาญนรง อภิชิโต…

เล็กๆ เนื้อสวยๆ …ขนาดกำลังดี ….ลพ.ชาญนรง อภิชิโต…


โดยสมาชิก ชื่อ ศุภโชค บุญวรรณ
จากกลุ่ม พระสมเด็จ พระเนื้อผง เนื้อว่าน เนื้อดิน ทั่วไป