เปีดครับ.4องศ์ .850 .รวมส่งครับ

เปีดครับ.4องศ์ .850 .รวมส่งครับ

โดยสมาชิก ชื่อ สิงโต พระสมเด็จ
จากกลุ่ม พระสมเด็จ พระเนื้อผง เนื้อว่าน เนื้อดิน ทั่วไป