เปิดพระสมเด็จไม่ทราบที่คะ

เปิดพระสมเด็จไม่ทราบที่คะโดยสมาชิก ชื่อ รติภรณ์ เผ่าผึ้ง
จากกลุ่ม พระสมเด็จ พระเนื้อผง เนื้อว่าน เนื้อดิน ทั่วไป