เปิดพระกรุวัดเวียงครับ

เปิดพระกรุวัดเวียงครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ประเสริฐศักดิ์ พุทธมหิกานนท์
จากกลุ่ม กลุ่มพระกรุเนื้อดินชินเนื้อผงเครื่องรางของขลัง