เปิดบูชา 150 ส่งฟรี

เปิดบูชา 150 ส่งฟรีโดยสมาชิก ชื่อ Palm Parachat
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)