เปิดค่ะ

เปิดค่ะโดยสมาชิก ชื่อ น.ส ศุภาวรรณ บีบี โพธิ์เกตุ
จากกลุ่ม กลุ่มพระกรุเนื้อดินชินเนื้อผงเครื่องรางของขลัง