เปิดครับ 450 รวมส่งครับ

เปิดครับ 450 รวมส่งครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Wuttichai Nitibunyangkul
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)