#เปิดครับ
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ วัดระฆังโฆสิตารา

#เปิดครับ
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯโดยสมาชิก ชื่อ สยาม เมืองพระ
จากกลุ่ม พระสมเด็จ พระเนื้อผง เนื้อว่าน เนื้อดิน ทั่วไป