เปิดครับ
ท้าวเวส วัดสุทัศน์ หลังเรียบ
เบาๆ 1,ooo พร้อ

เปิดครับ
ท้าวเวส วัดสุทัศน์ หลังเรียบ
เบาๆ 1,ooo พร้อมส่งครับ

โดยสมาชิก ชื่อ พริกแกง หมูตุ๋น
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล