เนื้อหาเก่ามีอายุ
300มีหลุดแน่นอนครับประกันแท้

เนื้อหาเก่ามีอายุ
300มีหลุดแน่นอนครับประกันแท้
โดยสมาชิก ชื่อ ป้องเกียรติ โชติช่วง
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)