หายากสุด พิมพ์ปี 2527 หนา 87 หน้า กระดาษเหลือง ปกหลุดตา

หายากสุด พิมพ์ปี 2527 หนา 87 หน้า กระดาษเหลือง ปกหลุดตามภาพ
รวมประวัติ และรายละเอียดตั้งแต่ รุ่น 1 ถึง รุ่น 3 และ เหรียญ
590 รวมส่งโดยสมาชิก ชื่อ Chaiwat Jitsuparp
จากกลุ่ม พระสมเด็จ พระเนื้อผง เนื้อว่าน เนื้อดิน ทั่วไป