หลวงปู่นาค วัดระฆัง

หลวงปู่นาค วัดระฆัง
โดยสมาชิก ชื่อ ปัณณวัชร์ เปรมพงศ์พสิน
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล