พระใม่รู้ที่ใครดูเป็นกินตับใด้เลยครับ 1950พร้อมส่ง

พระใม่รู้ที่ใครดูเป็นกินตับใด้เลยครับ 1950พร้อมส่ง
โดยสมาชิก ชื่อ ออยบ้านนา ตนเมืองฉะ
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)