พระสวยไม่ทราบที่350รวมส่ง
#Sakchaichaiborwonsub

พระสวยไม่ทราบที่350รวมส่ง
#Sakchaichaiborwonsubโดยสมาชิก ชื่อ Sakchai Chaiborwonsub
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)