พระปิดตาไม่รู้ที่500พร้อมส่ง

พระปิดตาไม่รู้ที่500พร้อมส่ง

โดยสมาชิก ชื่อ Yuttana Kaewyoo
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)