พระชัยวัฒน์ เนื้อครั่งไม่ทราบที่..

พระชัยวัฒน์ เนื้อครั่งไม่ทราบที่..
โดยสมาชิก ชื่อ บาส พระประแดง
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล