ผงเคลือบเดิมๆใครรู้ที่ทักมาคับ

ผงเคลือบเดิมๆใครรู้ที่ทักมาคับโดยสมาชิก ชื่อ บารมี คุนพระ
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล