#ปิดรายการนี้แล้วค่ะ 9 50.- พร้อ มส่ง
พร ะสีสะแลงแงง

#ปิดรายการนี้แล้วค่ะ 9 50.- พร้อ มส่ง
พร ะสีสะแลงแงง เนื้ อผงชุบว่า นเส น่ห์จันทร์ พร ะอาจารย์พรสิทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปร ะสบกา รณ์สูง ด้านเมตตา ค้าข าย โช คล าภ มหาเส น่ห์
#ประกันแท้ #หนึ่งโพธิ์สามต้





โดยสมาชิก ชื่อ Wanwisa Oungthong
จากกลุ่ม กลุ่มพระกรุเนื้อดินชินเนื้อผงเครื่องรางของขลัง