#ปิดรายการนี้แล้วค่ะ 7 5 0.- พร้อ มส่ ง

#รูป

#ปิดรายการนี้แล้วค่ะ 7 5 0.- พร้อ มส่ ง

#รูปหล่อแม่นางพระยา วัดนางพระยา #นครศรีธรรมราช ไม่ทราบปีสร้าง ขนาดห้อยคอน่าบูชา งดงามมาก #ประกันแท้ #หนึ่งโพธิ์สามต้น

#ศาลเจ้าแม่นางพญา ตั้งอยู่ภายในวัดนางพระยา อยู่ติดริมคลองปากนคร เป็นที่สถิตย์ของ #เจ้าแม่นางพญา หรือ #พระนางจันทรา พระราชมารดาขององค์จตุคามรามเทพ และเป็นจุดกำเนิดของการสร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช #วัดนางพระยา นั้น สร้างขึ้นในสมัยพระยานครน้อย ที่ได้สร้างวัดเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่หม่อมปรางผู้เป็นแม่นางเมือง อีกทั้งในบริเวณวัด ยังมีความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การวิเวกอีกด้วย

วัดนางพระยา อยู่ที่ ม. ๓ ต. ปากนคร อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช เปิดให้ผู้ศรัทธาเข้าบูชาเจ้าแม่นางพญาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น


โดยสมาชิก ชื่อ Wanwisa Oungthong
จากกลุ่ม กลุ่มพระกรุเนื้อดินชินเนื้อผงเครื่องรางของขลัง