#ปิดรายการนี้แล้วค่ะ 550.- พร้ อมส่ งด่ วน
พร ะผงนั่ง

#ปิดรายการนี้แล้วค่ะ 550.- พร้ อมส่ งด่ วน
พร ะผงนั่งกระต่ายมหาลาภ รุ่น1 ครูบาบุดดา วัดหนองบัวคำ จ.ลำพูน เนื้ อผงตะไบยอ ดฉัตร ฝังตะกรุด 9 ดอก เมตตาแรง ค้ าข ายดีมาก เลี่ ยมพร้ อมใ ช้ #หนึ่งโพธิ์สามต้โดยสมาชิก ชื่อ Wanwisa Oungthong
จากกลุ่ม กลุ่มพระกรุเนื้อดินชินเนื้อผงเครื่องรางของขลัง