ปิดตาอาจารย์ชาญณรงค์ปี2529รุ่นสุดท้าย

ปิดตาอาจารย์ชาญณรงค์ปี2529รุ่นสุดท้าย
โดยสมาชิก ชื่อ ร่ำรวย เงินทอง
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล