ดินเก่าเนื้อมันๆไม่รู้ที่คับมีราคาแบ่งปัน

ดินเก่าเนื้อมันๆไม่รู้ที่คับมีราคาแบ่งปัน
โดยสมาชิก ชื่อ Nawinta Nawinta
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล