ขออนุญาตแอดมิน
เปิดพระปิดตา
เนื้อผงใบลานเก่าไม่ทราบที

ขออนุญาตแอดมิน
เปิดพระปิดตา
เนื้อผงใบลานเก่าไม่ทราบที่
พี่ไท่านใดชมชอบรู้ที่มีมุม
สะกิดทักสอบถามได้ครับโดยสมาชิก ชื่อ Ken Ken Ken
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล