ขออนุญาตแอดมิน
เปิดพระเนื้อดินผสมผงเก่าไม่ทราบที่
250

ขออนุญาตแอดมิน
เปิดพระเนื้อดินผสมผงเก่าไม่ทราบที่
250พร้อมจัดส่งครับ
ประกันพระแท้ครัโดยสมาชิก ชื่อ Ken Ken Ken
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล