ขออนุญาตเปิดครับสมเด็จไม่ทราบที่ครับ380 บาทพร้อมส่งครับ

ขออนุญาตเปิดครับสมเด็จไม่ทราบที่ครับ380 บาทพร้อมส่งครับ

โดยสมาชิก ชื่อ ณรงค์ ยิ้มสีใส
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล