ขออนุญาตครับ
350พร้อมส่งครับ

ขออนุญาตครับ
350พร้อมส่งครับโดยสมาชิก ชื่อ ดนัยศักดิ์ มั่นศรีจันทร์
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)