กระทู้ที่3 28/3/64 เปิดครับ มีซ่อมมุมล่างครับ
ขอ200 พร

กระทู้ที่3 28/3/64 เปิดครับ มีซ่อมมุมล่างครับ
ขอ200 พร้อมส่งEMS รับประกันแท้ครับผม
โดยสมาชิก ชื่อ อํานาจ ทองบําเพ็ญ
จากกลุ่ม พระแท้ไม่รู้ที่ พระหลุดพระดี ไม่รู้วัด (เนื้อผง-เนื้อดิน)