Pt.2หวัดดีเช้าวันเสาร์

Pt.2หวัดดีเช้าวันเสาร์
โดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว