350 พร้อมประกันความเเท้ครับ

350 พร้อมประกันความเเท้ครับโดยสมาชิก ชื่อ เบียร์ ส. บ้านแคน
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน